Social and Economic Science
Number 3  2019 is published
 

Trusov G. N.


Economic Tools Developing, Based on Alternative Value Theories


Fundamental positions of alternative value theories are observed in the article. Some ways of economic tools’ further development, based on the presented theories are also suggested.

 

Key words: alternative value theories; economic tools; informational method; physical method.


References:

1. Abalkin L. I. Predislovie k stat'e V. Maevskogo «Jekonomicheskaja jevoljucija i jekonomicheskaja genetika» // Voprosy jekonomiki.– 1994. – № 5. – C. 4.

2. Val'tuh K. K. Informacionnaja teorija stoimosti i zakony neravnovesnoj jekonomiki. –M.: Janus-K, 2001. – 896 s.

3. Gajvoronskij S. Jevristicheskaja (fizicheskaja) teorija stoimosti [Jelektronnyj resurs] / S. Gajvronskij. Sovremennoe mirovozzrenie. – Jelektron. dan. – Rezhim dostupa: http://gaivoronsky.narod.ru/arh/2000/in.html,svobodnyj. – Zagl. s jekrana.

4. Kastel's M. Informacionnaja jepoha: Jekonomika, obwestvo i kul'tura. –M.: In-t «Otkrytoe obwestvo», 2000. – 608 s.

5. Kolbachev E. B. Teorija i organizacionno-jekonomicheskie metody proektirovanija i upravlenija proizvodstvennymi sistemami: Dis. … d-ra jekon. nauk. –Novocherkassk: Juzh-no-rossijskij gos. tehn. un-t, 2003. – 399 s.

6. Krivanova O. V. Menedzhment: Modelirovanie upravlencheskih reshenij. –M.: Jekonomika, 1997. – 146 s.

7. Marks K. Teorii pribavochnoj stoimosti. // K. Marks, F. Jengel's. Soch. M. – 1963. – T. 26, ch. 2.

8. Rikardo D. Nachala politicheskoj jekonomii i nalogovogo oblozhenija. Soch. M. – 1955. – T. 1.

9. Talbert Dzh., Bernstej B. Programmy mnogokratnogo ispol'zovanija stanovjatsja real'nost'ju. Making reuse a geal // Komp'juterra. – 1995. – № 18. – S. 45-48.

10. Harkevich A. A. O cennosti informacii // V sb.: Problemy kibernetiki. –M.: Fizmatgiz. – 1960. – № 4. – S. 53-72.

11. Harkevich A. A. Ocenki informacii // Problemy peredachi informacii: Sb. st. SPb. – 1986. – S. 85 – 88.

12. Shennon K. Raboty po teorii informacii i kibernetike // Per. s angl.; Pod red.R. L. Dobrushina, O. B. Lupanova. –M.: Nauka,1963. – 244 s.

13. Jun' O. M. Proizvodstvo i logika: Informacionnye osnovy razvitija. –M.: Novyj vek, 2001. – 167 s.

14. Jakubajtis Je. A. Informacionnye seti i sistemy. –M.: Finansy i statistika, 1996. – 186 s.

 

Grigoriy Nikolaevich Trusov – manager of «Raiffeisenbank» joint-stock company. Author’s works are dedicated to value theory, assets valuation, etc.

 

40-A Kirovskiy prosp., 344022, Rostov-na-Donu, Russia

l.: +7 (908) 199-89-22, e-mail: life_is_peachy@inbox.ru


Read the article (.pdf)


Published since 2008
132 Prosveshcheniya st., 346428, Novocherkassk
Tel.: (8635) 25-51-54, tel./fax: (8635) 25-56-66
 The Bulletin of SRSTU (NPI)